II. Em suy nghĩ - Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Giải bài tập 1, 2 trang 21 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hai anh em Mang Đư và Mang Đơ đã nghe lời già làng như thế nào và đã có những việc làm gì để bảo vệ voi?

Lời giải

Bài 1

Đàn voi dữ đã phá tan ruộng ngô và quật chết ba người trong thôn bản người Ra-glai. Vì sao đàn voi dữ lại tàn phá như vậy?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Gìa làng nói:"Tại con người cả thôi!... quấy rầy nơi sinh sống"

Trả lời :

Đàn voi dữ đã phá tan ruộng ngô và quật chết ba người trong thôn bản người Ra-glai. Bởi lễ chúng bị người dân săn lùng, bị bẫy hoặc bị quấy rầy nơi sinh sống. 

Bài 2

Em có nhận xét gì về câu nói của già làng : "Tại con người cả thôi"

Trả lời :

Câu nói của già làng" Tại con người cả thôi" giống nư một lời than phiền vì ý thức của người dân đối với đàn voi, với thiên nhiên. Nó giống như luật nhân quả. Bởi vì con người xâm hại đến chúng, xâm phạm đến nơi ở của chúng nên chúng mới nổi giận và trả thù lại con người với những việc làm tương tự.

Bài 3

Hai anh em Mang Đư và Mang Đơ dã nghe lời già làng như thế nào và đã có những việc làm gì để bảo vệ voi ?

Phương pháp :

 Xem đoạn: "Ít nói, hay làm lại chăm chỉ… rồi mới khập khiễng đi vào rừng"

Trả lời :

Hai anh em Mang Dư và Mang Đơ đã nghe lời già làng  không giết hại đàn voi. Không những thế hai anh em còn giúp đỡ đàn voi, voi con thoát thỏi bờ mương để có thể quay trở lại rừng.