III. Bài học rút ra - Bài 1 : Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Bài học về đạo dức và ý thức công dân được rút ra :

+ Mỗi người cần biết trân quý, tự có ý thức bảo vệ sức khỏe và rèn luyện thể dục thể thao . Bởi lẽ, sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất của mỗi người, không có sức khỏe sẽ không thể giúp bản thân trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Từ mỗi cá nhân có sức khỏe tốt mới có thể tham gia học tập, phát triển xã hội một cách hiệu quả nhất từ đó tạo nên một cộng đồng khỏe  mạnh, văn minh, một xã hội phát triển. Đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

+ Chung tay vận động, tuyên truyền với mọi người xung quanh về tầm quan trọng của sức khỏe và ý thức tích cực, tự giác chăm sóc và rèn luyện thân thể.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 1 : Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Người cha của tác giả dùng hai quả tạ để làm gì?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Quả tạ của ba tôi"
Em đọc truyện "Quả tạ của ba tôi" trang 5, 6, 7 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Không biết từ bao giờ, ba tôi đã có hai quả tạ ấy. Đó là hai quả tạ tay, dùng để luyện tập sức khỏe ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm"
Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm" trang 8 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Như nhiều con gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy cho hai nghề : dệt thổ cẩm và làm đồ gốm ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 2: Siêng năng, kiên trì
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Đông Chiêu đã chăm chỉ làm việc gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”