III. Bài học rút ra - Bài 1 : Tự chăm sóc rèn luyện thân thể

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải

- Bài học về đạo dức và ý thức công dân được rút ra :

+ Mỗi người cần biết trân quý, tự có ý thức bảo vệ sức khỏe và rèn luyện thể dục thể thao . Bởi lẽ, sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất của mỗi người, không có sức khỏe sẽ không thể giúp bản thân trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn. Từ mỗi cá nhân có sức khỏe tốt mới có thể tham gia học tập, phát triển xã hội một cách hiệu quả nhất từ đó tạo nên một cộng đồng khỏe  mạnh, văn minh, một xã hội phát triển. Đây chính là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.

+ Chung tay vận động, tuyên truyền với mọi người xung quanh về tầm quan trọng của sức khỏe và ý thức tích cực, tự giác chăm sóc và rèn luyện thân thể.