III. Bài học rút ra - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi cá nhân cần có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể vầ trong hoạt động xã hội. Đặc biệt là học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động do lớp và nhà trường đề xuất. Đây chính là một môi trường tốt giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện bản thân, tăng thêm tình đoàn kết với bạn bè.

- Cần khuyên nhủ, động viên những bạn còn chưa có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội hay còn ngại ngùng trước các hoạt động ngoại khóa. Bởi lẽ sự chung tay góp sức của mọi người mới giúp công việc đạt hiệu quả cao nhất.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Xuân và một số bạn khác đã có những hành động xấu thế nào với Phi?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Câu chuyện trực nhật" trang 25, 26, 27 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Buổi họp lớp diễn ra hơi nặng nề. Cô giáo Lan nhắc ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Câu chuyện điểm 10" trang 28, 29, 30 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hôm nay, sau giờ học Toán, khi cả lớp 7A đã túa ra về như một bầy ong vỡ tổ thì Giáng Hương tay vẫn ôm cặp ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 30 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Sau khi lên bảng chữa bài tập, cô giáo cho Giáng Hương điểm 10, Giáng Hương có phấn khởi không? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”