III. Bài học rút ra - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi cá nhân cần có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể vầ trong hoạt động xã hội. Đặc biệt là học sinh cần tích cực tham gia các hoạt động do lớp và nhà trường đề xuất. Đây chính là một môi trường tốt giúp chúng ta có cơ hội trải nghiệm, rèn luyện bản thân, tăng thêm tình đoàn kết với bạn bè.

- Cần khuyên nhủ, động viên những bạn còn chưa có ý thức tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội hay còn ngại ngùng trước các hoạt động ngoại khóa. Bởi lẽ sự chung tay góp sức của mọi người mới giúp công việc đạt hiệu quả cao nhất.