III. Bài học rút ra - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Đối với mỗi học sinh, học tập là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và muốn học tập tốt thì xác định mục đích học tập là vô cùng cần thiết. Mỗi người cần xác định rõ mục đích ấy rồi từ đó lập ra những kế hoạch, dự định cũng như phương pháp học tập phù hợp cho bản thân.

- Bày tỏ thái độ, phê phán những hành vi có mục đích học tập sai trái hay thậm chí là không có mục đích học tập.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 30 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Sau khi lên bảng chữa bài tập, cô giáo cho Giáng Hương điểm 10, Giáng Hương có phấn khởi không? Vì sao?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Câu chuyện điểm 10" trang 28, 29, 30 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hôm nay, sau giờ học Toán, khi cả lớp 7A đã túa ra về như một bầy ong vỡ tổ thì Giáng Hương tay vẫn ôm cặp ....

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Em đọc các tình huống - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em trang 30, 31 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cháu nội của bà Ngoan ở Trà Vinh tên là Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1986, bị xích chân khóa vào cầu thang ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hình phạt của bà Ngoan đối với cháu (Trường) có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”