III. Bài học rút ra - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Đối với mỗi học sinh, học tập là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Và muốn học tập tốt thì xác định mục đích học tập là vô cùng cần thiết. Mỗi người cần xác định rõ mục đích ấy rồi từ đó lập ra những kế hoạch, dự định cũng như phương pháp học tập phù hợp cho bản thân.

- Bày tỏ thái độ, phê phán những hành vi có mục đích học tập sai trái hay thậm chí là không có mục đích học tập.