III. Bài học rút ra - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Trẻ em có quyền và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp của xã hội. Trẻ em cũng chính là một công dân, là chủ nhân tương lai của đất nước nên các em cũng có những quyền lợi riêng cần được tôn trọng. Không những vậy trẻ em cũng có những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến riêng cần sự giúp đỡ và tôn trọng của người lớn đặc biệt là của những thành viên trong gia đình

- Lên án, phê phán hững hành động xâm hại đến thân thể và quyền của trẻ em để có thể cùng nhau xây dựng một thế giới văn cùng và tràn đầy tình yêu thương, nhân đạo.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 31 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hình phạt của bà Ngoan đối với cháu (Trường) có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
Em đọc các tình huống - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em trang 30, 31 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cháu nội của bà Ngoan ở Trà Vinh tên là Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1986, bị xích chân khóa vào cầu thang ....

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Em đọc các tình huống - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trang 32 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cha mẹ Nam là công dân Việt Nam và đều là nhân viên Đại sứ quán Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 13: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, bạn Nam trả lời có đúng không? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”