III. Bài học rút ra - Bài 12: Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Trẻ em có quyền và xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp của xã hội. Trẻ em cũng chính là một công dân, là chủ nhân tương lai của đất nước nên các em cũng có những quyền lợi riêng cần được tôn trọng. Không những vậy trẻ em cũng có những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, ý kiến riêng cần sự giúp đỡ và tôn trọng của người lớn đặc biệt là của những thành viên trong gia đình

- Lên án, phê phán hững hành động xâm hại đến thân thể và quyền của trẻ em để có thể cùng nhau xây dựng một thế giới văn cùng và tràn đầy tình yêu thương, nhân đạo.