III. Bài học rút ra - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

Mỗi chúng ta đều có quyền và nghĩa vụ học tâp. Chính vì vậy, chúng ta cần biết hưởng cũng như chấp hành nghĩa vụ học tập của bản thân. Học tập giúp chúng ta tích luỹ được kiến thức đẻ áp dụng vào cuộc sống. Người có kiến thức là người thông minh và là người nắm cả thế giới trong tay. Học để nâng cao trình độ bản thân, để làm vui long bố mẹ và học để phục vụ đất nước, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Ngược lại người lười nhác, không chịu học tập là người không biết gì và sẽ không bao giờ phát triển một cách toàn diện được. Chính vì vậy mỗi chúng ta hãy đăth nhiệm vụ học tập lên hàng đầu.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 7 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, em có ý kiến gì về việc làm của ông An?

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập
Em đọc các tình huống - Bài 15: Quyền và nghĩa vụ học tập trang 34, 35 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Trẻ em ở Bản Nhắng dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn đã 10 - 12 tuổi mà chưa biết chữ ....

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
 Ông Tước nuôi được đàn gà hàng chục con nhưng thỉnh thoảng bị mất trộm vài con. Để bảo vê, ông Tước đã đặt một cái bẫy có tẩm thuốc độc ở ngay gần cửa chuồng gà. Một đêm, sau khi đã bắt trộm được hai con gà, Huy bị sập bẫy, bị thương dập bàn chân trái. Hai hôm sau vào viện thì phải tháo khớp do nhiễm trùng nặng.

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Em hãy tìm Bộ Luật dân sự và đọc kĩ Chương III: Cá nhân, mục 2: Quyền nhân thân

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”