III. Bài học rút ra - Bài 16: Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải

Đối với mỗi chúng ta, tính mạng, sức khoẻ là thứ quan trọng nhất. Chính vì vậy chúng ta cần giữ gìn và bảo vệ. Khi bị xâm hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự cần báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền để được gải quyết. Đồng thời chúng ta cũng cần phải biết tôn trọng và bảo vệ tính mạng sức khoẻ của người khác. Đó chính là quyền và nghĩa vụ của mỗi chúng ta.