III. Bài học rút ra - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

- Không được tự ý vào chỗ ở của người khác khi không có sự đồng ý của chủ nhà hoặc không có lệnh hoặc chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi có người vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở, cần phải lên án, tố cáo với chính quyền, cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.

- Không nghi ngờ, tự ý lục soát nhà người khác khi chưa có bằng chứng xác thực, chưa có căn cứ rõ ràng.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ở tình huống 1, em thấy việc làm của Bình đúng hay sai? Vì sao? Nếu em là Bình em sẽ giải quyết như thế nào?

Xem lời giải

I. Em đọc các tình huống - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Em đọc các tình huống - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở trang 37 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bình và Luận là hai bạn rất thân quen. Gần đây Bình cho Luận mượn một cuốn sách quý ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi"
Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi" trang 38, 39 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. - Nhà có thư nhé! - Bác đưa thư gọi : An chạy ra, xin bác đưa thư một phong bì ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Biết là thư của chồng gửi cho con, nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem? Vì sao?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”