III. Bài học rút ra - Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải

- Không được tự ý vào chỗ ở của người khác khi không có sự đồng ý của chủ nhà hoặc không có lệnh hoặc chỉ đạo của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

- Khi có người vi phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở, cần phải lên án, tố cáo với chính quyền, cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn.

- Không nghi ngờ, tự ý lục soát nhà người khác khi chưa có bằng chứng xác thực, chưa có căn cứ rõ ràng.