III. Bài học rút ra - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi chúng ta đều có những riêng tư, bí mật cần người khác được tôn trọng và bảo vệ.

- Để người khác tôn trọng quyền riêng tư về thư tín, điện thoại điện tín thì chúng ta cũng cần biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

- Cần phải khuyên ngăn, báo với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Dù là người thân trong gia đình cũng không được tự ý nghe điện thoại hoặc đọc thư của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Biết là thư của chồng gửi cho con, nhưng mẹ An vẫn không bóc ra xem? Vì sao?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi"
Em đọc truyện "Mẹ cứ bóc đi" trang 38, 39 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. - Nhà có thư nhé! - Bác đưa thư gọi : An chạy ra, xin bác đưa thư một phong bì ....

Xem lời giải

Kể lại một câu chuyện cảm động về tình bạn mà em đã chứng kiến
Hà mải nhìn theo màu áo của Mai và nói thầm trong bụng: “Mai ơi! Thế là từ đây chúng ta mãi mãi xa nhau rồi”. Hà bước trên con đường làng quen thuộc.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”