III. Bài học rút ra - Bài 18: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi chúng ta đều có những riêng tư, bí mật cần người khác được tôn trọng và bảo vệ.

- Để người khác tôn trọng quyền riêng tư về thư tín, điện thoại điện tín thì chúng ta cũng cần biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

- Cần phải khuyên ngăn, báo với cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi xâm phạm quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

- Dù là người thân trong gia đình cũng không được tự ý nghe điện thoại hoặc đọc thư của người khác khi chưa được sự đồng ý của họ.