III. Bài học rút ra - Bài 2: Siêng năng, kiên trì

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Siêng năng, kiên trì là một đức tính tốt mà mỗi cá nhân đều cần cố gắng rèn luyện thật tốt. Đức tính này sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, hoàn thiện bản thân, đạt hiệu quả cao hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống.

- Cần sửa bỏ, lên án những hành động lười biếng, dễ dàng từ bỏ vì mỗi một hành động nhỏ từ một cá nhân sẽ trở thành những hành động xấu lớn gây ảnh hưởng tới chất lượng sống của xã hội.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 2: Siêng năng, kiên trì
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 9 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Đông Chiêu đã chăm chỉ làm việc gì?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm"
Em đọc truyện "Cô bé làng Chăm" trang 8 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Như nhiều con gái làng Chăm khác, từ nhỏ Đông Chiêu đã được mẹ dạy cho hai nghề : dệt thổ cẩm và làm đồ gốm ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Chú heo rô - bốt"
Em đọc truyện "Chú heo rô - bốt" trang 9, 10 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bé Lưu rất thích chơi rô-bốt. Loại rô-bốt nào Lưu cũng thích - mà thích nhất là loại rô-bốt cỡ lớn, ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 3: Tiết kiệm
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bé Lưu thích chú rô-bốt, nhưng có đòi ba mẹ mua không? Vì sao ?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”