III. Bài học rút ra - Bài 3: Tiết kiệm

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải chi tiết

Mỗi người chúng ta cần biết quý trọng đồng tiền, trân quý sức lao động để từ đó trau dồi cho bản thân đức tính tiết kiệm.Tiết kiệm không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà đó còn là đồ ăn, thức uống, đồ dùng.Sự tiết kiệm của bản thân chính là sự sẻ chia những điều tốt đẹp tới người khác.Tiết kiệm không đồng nghĩa với hà tiện. Tiết kiệm chính là mang chia sẽ những thứ tốt đẹp cho người khác và giữ lại niềm vui cho bản thân.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 3: Tiết kiệm
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bé Lưu thích chú rô-bốt, nhưng có đòi ba mẹ mua không? Vì sao ?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Chú heo rô - bốt"
Em đọc truyện "Chú heo rô - bốt" trang 9, 10 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Bé Lưu rất thích chơi rô-bốt. Loại rô-bốt nào Lưu cũng thích - mà thích nhất là loại rô-bốt cỡ lớn, ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Lời nói có phép lạ"
Em đọc truyện "Lời nói có phép lạ" trang 11, 12 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cụ già cầm tay cậu bé, hỏi - Làm sao cháu khóc ? Cháu có điều gì bực tức phải không ? ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 4: Lễ độ
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Câu thần chú mà ông già mách cho chú bé là gì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”