III. Bài học rút ra - Bài 3: Tiết kiệm

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở.

Lời giải

Mỗi người chúng ta cần biết quý trọng đồng tiền, trân quý sức lao động để từ đó trau dồi cho bản thân đức tính tiết kiệm.Tiết kiệm không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà đó còn là đồ ăn, thức uống, đồ dùng.Sự tiết kiệm của bản thân chính là sự sẻ chia những điều tốt đẹp tới người khác.Tiết kiệm không đồng nghĩa với hà tiện. Tiết kiệm chính là mang chia sẽ những thứ tốt đẹp cho người khác và giữ lại niềm vui cho bản thân.