III. Bài học rút ra - Bài 4: Lễ độ

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Lời nói luôn có một sức mạnh vô cùng lớn, nó được thể hiện trong thái độ và cách ứng xử của chúng ta hằng ngày. Vì vậy mội người cần để ý thái độ, chau chuốt trong lời nói và hành vi của bản thân. Đây chính là cách tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh. Hành động này sẽ thúc đẩy sự phát triên hoàn thiện xã hội theo hướng văn minh hơn.

- Cần phê phán những người còn có những hành vi bất lịch sự, chưa đúng mực, thiếu tôn trọng người xung quanh.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 4: Lễ độ
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 12, 13 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Câu thần chú mà ông già mách cho chú bé là gì?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Lời nói có phép lạ"
Em đọc truyện "Lời nói có phép lạ" trang 11, 12 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cụ già cầm tay cậu bé, hỏi - Làm sao cháu khóc ? Cháu có điều gì bực tức phải không ? ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Lạc đàn"
Em đọc truyện "Lạc đàn" trang 13, 14 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá, thật đông và vui ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 5: Tôn trọng kỉ luật
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 14, 15 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Đàn kiến đi kiếm ăn trong truyện được tả như thế nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”