III. Bài học rút ra - Bài 4: Lễ độ

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Lời nói luôn có một sức mạnh vô cùng lớn, nó được thể hiện trong thái độ và cách ứng xử của chúng ta hằng ngày. Vì vậy mội người cần để ý thái độ, chau chuốt trong lời nói và hành vi của bản thân. Đây chính là cách tôn trọng chính mình và mọi người xung quanh. Hành động này sẽ thúc đẩy sự phát triên hoàn thiện xã hội theo hướng văn minh hơn.

- Cần phê phán những người còn có những hành vi bất lịch sự, chưa đúng mực, thiếu tôn trọng người xung quanh.