III. Bài học rút ra - Bài 5: Tôn trọng kỉ luật

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi người cần và nên đặt ra những nguyên tắc, mục tiêu của thân và nghiêm túc thực hiện nó. Ngoài ra cần tôn trọng và có kỉ luật tại những nơi công cộng, của tập thể và các tổ chức xã hội.

- Tôn trọng kỉ luật sẽ khiến bản thân trở nên chỉnh chu, trưởng thành hơn từ đó góp sức xây dựng kỉ cương và nề nếp trong gia đình và xã hội.

- Cần phê phán những hành động thiếu kỉ luật, thiếu  sự tôn trọng kỉ luật để bảo đảm lợi ích của mọi người.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 5: Tôn trọng kỉ luật
Giải bài tập 1, 2, 3 trang 14, 15 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Đàn kiến đi kiếm ăn trong truyện được tả như thế nào?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Lạc đàn"
Em đọc truyện "Lạc đàn" trang 13, 14 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Nhà Kiến ở ven sông, sâu trong một hẻm đá, thật đông và vui ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Thầy dắt tôi suốt cuộc đời"
Em đọc truyện "Thầy dắt tôi suốt cuộc đời" trang 15, 16, 17 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Tôi học xong lớp 4 vào năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 6: Biết ơn
Giải bài tập 1, 2 trang 18, 19 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Thầy hiệu trưởng Vũ Danh Lân đã làm những việc gì khiến tác giả nhớ ơn suốt cả cuộc đời?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”