III. Bài học rút ra - Bài 5: Tôn trọng kỉ luật

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi người cần và nên đặt ra những nguyên tắc, mục tiêu của thân và nghiêm túc thực hiện nó. Ngoài ra cần tôn trọng và có kỉ luật tại những nơi công cộng, của tập thể và các tổ chức xã hội.

- Tôn trọng kỉ luật sẽ khiến bản thân trở nên chỉnh chu, trưởng thành hơn từ đó góp sức xây dựng kỉ cương và nề nếp trong gia đình và xã hội.

- Cần phê phán những hành động thiếu kỉ luật, thiếu  sự tôn trọng kỉ luật để bảo đảm lợi ích của mọi người.