III. Bài học rút ra - Bài 6: Biết ơn

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Biết ơn là một đức tính quan trọng của mỗi người. Nó thể hiện sự văn minh, biết tiếp nối văn hóa truyền thống "ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của ông cha ta. Nó là điều cần thiết trong cách ứng xử hằng ngày của mỗi người, là nét đẹp trong nếp sống của tập thể, xã hội.

- Cần phê phán những người có thái độ vô ơn,thiếu sự quý trọng trước sự giúp đỡ của người khác.