III. Bài học rút ra - Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi cần có ý thức bảo vệ chính môi trường sống của mình, bảo vệ môi trường. Thiên nhiên chính là lớp bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của chúng ta. Một môi trường tốt mới có thể làm việc, học tập và vui chơi.

- Cần có ý thái độ và ý thức bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ nhất. Tích cực tuyên truyền cho mọi người xung quanh về tầm quan trọng của môi trường cũng như những biện pháp nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường.

- Phê phán và lên án những hành động phá hoại môi trường như xả rác bùa bãi, chặt cây cối và săn bắn động vật trái phép,…

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 7: Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
Giải bài tập 1, 2 trang 21 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Hai anh em Mang Đư và Mang Đơ đã nghe lời già làng như thế nào và đã có những việc làm gì để bảo vệ voi?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện Đừng giết "Ổng"
Em đọc truyện Đừng giết "Ổng" trang 18, 19, 20 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Trời mới hưng hửng sáng, hai anh em Mang Đư - Mang Đơ lầm lũi đi về phía đám bắp đang trổ cờ đã bị phá tơi tả gần một nửa ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Đồng phục ngày khai giảng"
Em đọc truyện "Đồng phục ngày khai giảng" trang 21, 22, 23 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Tôi thức dậy thật sớm. Hôm nay là ngày tôi đến trường để nhận lớp mới ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
Giải bài tập 1, 2 trang 23 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ngày khai giảng tác giả dự định mặc bộ quần áo nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”