III. Bài học rút ra - Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh cần có thái độ tích cực, hòa đồng với bạn học, mọi người. Chúng ta cần luôn luôn mang thái độ tích cực với mọi người, cùng nhau hỗ trợ học tập, chia sẻ buồn vui với các bạn.

- Sống chan hòa giúp mỗi cá nhân biết cách tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình, xóa bỏ  khoảng cách giữa con người với nhau để từ đó học cách chia sẻ, tha thứ và yêu thương.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
Giải bài tập 1, 2 trang 23 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Ngày khai giảng tác giả dự định mặc bộ quần áo nào?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Đồng phục ngày khai giảng" trang 21, 22, 23 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Tôi thức dậy thật sớm. Hôm nay là ngày tôi đến trường để nhận lớp mới ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Chúng em thật có lỗi" trang 23, 24 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Buổi học đầu tiên ở lớp 6A, cô giáo chủ nhiệm làm quen với lớp, có nêu yêu cầu ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 9: Lịch sự, tế nhị
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã có những lời nói như thế nào với Hà?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”