III. Bài học rút ra - Bài 8: Sống chan hòa với mọi người

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi cá nhân, đặc biệt là học sinh cần có thái độ tích cực, hòa đồng với bạn học, mọi người. Chúng ta cần luôn luôn mang thái độ tích cực với mọi người, cùng nhau hỗ trợ học tập, chia sẻ buồn vui với các bạn.

- Sống chan hòa giúp mỗi cá nhân biết cách tôn trọng người khác cũng như tôn trọng chính mình, xóa bỏ  khoảng cách giữa con người với nhau để từ đó học cách chia sẻ, tha thứ và yêu thương.