III. Bài học rút ra - Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Đề bài

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải chi tiết

- Mỗi người cần chú ý trong cách giao tiếp ứng xử hàng ngày. Chúng ta cần giữ thái độ lịch thiệp, lịch sự, văn minh và tôn trọng mọi người.

- Bất kể là ai, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, làm bất kể ngành nghề gì không trái với đạo đức và pháp luật thì đều được xứng đáng tôn trọng và ngợi ca vì họ đều là những người đang ngày cùng vun đắp xây dựng xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

- Cần phê phán những người thiếu tôn trọng người khác, không văn minh, lịch sự.

Bài Tập và lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 9: Lịch sự, tế nhị
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 25 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Cô giáo chủ nhiệm lớp đã có những lời nói như thế nào với Hà?

Xem lời giải

I. Em đọc truyện
Em đọc truyện "Chúng em thật có lỗi" trang 23, 24 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Buổi học đầu tiên ở lớp 6A, cô giáo chủ nhiệm làm quen với lớp, có nêu yêu cầu ....

Xem lời giải

I. Em đọc truyện "Câu chuyện trực nhật"
Em đọc truyện "Câu chuyện trực nhật" trang 25, 26, 27 sách Bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Buổi họp lớp diễn ra hơi nặng nề. Cô giáo Lan nhắc ....

Xem lời giải

II. Em suy nghĩ - Bài 10: Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và hoạt động xã hội
Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 28 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 6. Xuân và một số bạn khác đã có những hành động xấu thế nào với Phi?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”