III. Bài học rút ra - Bài 9: Lịch sự, tế nhị

Em hãy rút ra bài học về đạo đức, ý thức công dân và ghi vào vở

Lời giải

- Mỗi người cần chú ý trong cách giao tiếp ứng xử hàng ngày. Chúng ta cần giữ thái độ lịch thiệp, lịch sự, văn minh và tôn trọng mọi người.

- Bất kể là ai, dù nhỏ tuổi hay lớn tuổi, làm bất kể ngành nghề gì không trái với đạo đức và pháp luật thì đều được xứng đáng tôn trọng và ngợi ca vì họ đều là những người đang ngày cùng vun đắp xây dựng xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

- Cần phê phán những người thiếu tôn trọng người khác, không văn minh, lịch sự.