Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm. Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

- Kể tên các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm.- Kể tên một số cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời.

Lời giải

- Các cây có vòng đời kết thúc trong vòng 1 năm: Rau cải, cây lúa, ngô…

- Cây sống lâu năm, thường ra hoa kết quả nhiều lần trong đời: Xoài, ổi, na,…