Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết

Kể tên một số vật dụng làm bằng cao su mà em biết.

Lời giải

Một số vật dụng làm bằng cao su là: ủng đi nước, đệm, cục gôm tẩy bút chì, lốp xe, phao bơi,...