Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa

Kể tên và nêu đặc điểm của một số đồ dùng bẳng nhựa.

Lời giải

Hình 1:   Các ống nhựa cứng, chịu được sức nén; các máng luồn dây điện thường không cứng lắm, không thấm nước.

Hình 2:   Các loại ống nhựa có màu trắng hoặc đen, mềm, đàn hồi có thể cuộn lại được, không thấm nước.

Hình 3: Áo mưa mỏng mềm, không thấm nước

Hình 4: Chậu, xô nhựa đều không thấm nước.