Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?

Kéo căng một sợi dây cao su rồi buông tay ra, bạn có nhận xét gì ?

Lời giải

Kéo căng sợi dây cao su, sợi dây dãn ra. Khi buông tay, sợi dây cao su lại trở về vị trí cũ.