Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu?

Khí đốt tự nhiên được khai thác từ đâu? 

Lời giải

Có nhiều loại khí đốt : các loại khí đốt tự nhiên được khai thác từ mỏ ; khí sinh học (bi-ô-ga) được tạo ra trong các bể chứa có ủ chất thải, mùn, rác, phân súc vật 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”