Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

Chọn câu trả lời đúng.Khi một em bé mới sinh, dựa vào cơ quan nào của cơ thể để biết đó là bé trai hay bé gái ?

a) Cơ quan tuần hoàn.

b) Cơ quan tiêu hoá.

c) Cơ quan sinh dục.

d) Cơ quan hô hấp.

Lời giải

Chọn đáp án c) Cơ quan sinh dục.