Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.

Lập bảng thống kê những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938.

Lời giải

 *Bảng những sự kiện lớn đáng ghi nhớ của lịch sử nước ta từ khi dựng nước đến năm 938

Thời gian

Sự kiện

Nhân vật chính

Kết quả

Thế kỉ VII TCN

Nước Văn Lang thành lập.

Vua Hùng

Thành lập nhà nước đầu tiên của dân tộc.

207 TCN

Kháng chiến chống quân Tần của Thục Phán thắng lợi.

Thục Phán (An Dương Vương)

Nước Âu Lạc thành lập.

179 TCN

Nước Âu Lạc bị quân Triệu Đà xâm lược.

An Dương Vương, Triệu Đà

Nước ta rơi vào ách đô hộ của phong kiến phương Bắc.

Năm 40

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ.

Trưng Trắc, Trưng Nhị

Giành được thắng lợi.

42 - 43

Kháng chiến của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán.

Trưng Trắc, Trưng Nhị

Cuộc kháng chiến thất bại.

192 - 193

Hợp nhất các bộ lạc Dừa và Cau

Khu Liên, Các vua Lâm Ấp.

Nước Lâm Ấp được thành lập, sau đổi tên thành Cham-pa.

248

Khởi nghĩa Bà Triệu

Triệu Thị Trinh

Cuộc khởi nghĩa thất bại

542 - 544

Khởi nghĩa Lý Bí

Lý Bí

Khởi nghĩa thắng lợi, nước Vạn Xuân được thành lập.

550

Cuộc khởi nghĩa của Triệu Quang Phục

Triệu Quang Phục

Khởi nghĩa thắng lợi, giành lại độc lập.

Đầu thế kỉ VIII

Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

Mai Thúc Loan

Nghĩa quân làm chủ Tống Bình, sau đó bị nhà Đường đàn áp.

905

Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ

Khúc Thừa Dụ

Thắng lợi, giành quyền tự chủ

930 - 931

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất

Dương Đình Nghệ

Thắng lợi, xây dựng nền tự chủ

938

Kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai

Ngô Quyền

Thắng lợi, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”