Lập chương trình cho hoạt động phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Lời giải

Bài làm tham khảo

   Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(Lớp 5C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

   I. Mục đích

   - Tuyên truyền, vận động học sinh có ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cuộc sống.

   - Học sinh tham gia các hoạt động tập thể.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Nội dung phát thanh: Lớp trưởng Huy Hoàng, Chi đội trưởng Quỳnh Thư.

   - Phát thanh viên: Quỳnh Nga.

   - Văn nghệ: Lớp phó Văn – Thể - Mĩ Hồng Vân.

   III. Chương trình cụ thể

  - Đăng kí nội dung phát thanh: Chi đội trưởng Quỳnh Thư đăng kí với tổng phụ trách ngày 01/4/2013.

  - Phát thanh ngày 05/4/2013 (Quỳnh Nga đọc chương trình phòng cháy chữa cháy. Hồng Vân đơn ca bài Mái trường mến yêu).


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”