Lập chương trình cho hoạt động thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

Lời giải

Bài làm tham khảo

Thăm các chú công an giao thông hoặc công an biên phòng.

CHƯƠNG TRÌNH THĂM CÁC CHÚ CÔNG AN BIÊN PHÒNG

 (Lớp 5D, Trường Tiểu học Lê Văn Tám)

   I. Mục đích

   - Tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc.

   - Giáo dục học sinh lòng biết ơn Tổ quốc, biết ơn những chiến sĩ đã ngã xuống, biết ơn các chú công an biên phòng.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Thuê xe ô tô: Giáo viên chủ nhiệm lớp, ban chấp hành chi hội phụ huynh học sinh.

Mua quà, hoa tặng các chú công an biên phòng: Bạn Quỳnh My, Như Quỳnh

   - Nước uống, bánh mì, quả: Bạn Hạnh, Yến. Ngọc.

   - Chuẩn bị bài phát biểu: Lớp trướng Quỳnh Thư.

   - Văn nghệ giao lưu: Lớp phó Văn - Thể - Mĩ Hồng Vân cùng với các bạn Nga, Diệu Hiền, Diệu Hà, Thanh Hương.

  III. Chương trình cụ thể

   - 6 giờ 30: Tập trung về trường.

   - 6 giờ 45: Xe bắt đầu đi từ trường.

   - 7 giờ 45: Đến đồn biên phòng.

   - 8 giờ đến 9 giờ 30: Gặp gỡ, giao lưu với các chú công an biên phòng.

+ Giáo viên chủ nhiệm cùng với đại diện hội phụ huynh phát biểu mở đầu buổi gặp gỡ

+ Nghe các chú công an biên phòng chia sẻ những câu chuyện trong quá trình làm nhiệm vụ

+ Bạn Quỳnh Thư lớp trưởng lên đọc bài phát biểu đã chuẩn bị

+ Văn nghệ giao lưu

+ Tặng quà, hoa cho các chú công an biên phòng

+ Chào tạm biệt, ra về

   - 9 giờ 45: Lên xe về trường.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”