Lập chương trình cho hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn

 Đề bài: Lập chương trình cho hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn


Lời giải

Gợi ý:

Con triển khai chương trình với ba nội dung chính sau:

- Mục đích:

- Phân công chuẩn bị

- Chương trình cụ thể

Trả lời:

Hội trại Chúng em tiến bước theo Đoàn (nhân kỉ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 - 3)

Bài làm

CHƯƠNG TRÌNH HỘI TRẠI CHÚNG EM TIẾN BƯỚC TIIEO ĐOÀN

(Lớp 5C, Trường Tiếu học Trần Phú)

   I. Mục đích

   - Kỉ niệm ngày thành lập đoàn 26 - 3.

   - Tạo điều kiện để các Đội viên tham gia các hoạt động tập thể.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Họp chi đội để phổ biến nội dung: Chi đội trưởng

   - Lều trại, dây buộc: Tổ 1 và tổ 2.

   - Dựng trại: Tổ 3.

   - Trang trí trại: Tổ 4.

   - Văn nghệ, trò chơi: Lớp phó Văn - Thể - Mĩ (Mỹ Vân) phụ trách, một số bạn khác.

   - Nước uống, bánh kẹo, hoa quả: Ngọc Nữ phụ trách và các bạn Anh, My, Nga, Hằng tham gia theo sự phân công của Ngọc Nữ.

   -  Thuốc, dầu gió, bông, băng cá nhân: Xuân Dung và Hoài Nhân.

   III. Chương trình cụ thể

  1. Họp chi đội để phổ biến nội dung, kế hoạch Hội trại: tiết sinh hoạt trưa thứ sáu ngày 15/3/2013.

  2. Tổ chức cắm trại chủ nhật ngày 23/3/2013.

  - 7 giờ: Học sinh tập trung về trường, kiểm tra quân số, dụng cụ chuẩn bị.

  - 7 giờ 30 phút: Nhận vị trí dựng trại, dự Khai mạc Hội trại.

  - 8 giờ đến 11 giờ: Dựng trại, tham gia trò chơi.

  - 11giờ 30 phút đến 14 giờ: Ăn trưa, nghỉ trưa.

  - 14 giờ đến 15 giờ: Ban giám khảo chấm trại.

  - 15 giờ đến 17 giờ: Văn nghệ.

  - 17 giờ đến 17 giờ 30 phút: Tổng kết toàn trường, nhổ trại.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”