Lập chương trình cho Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn...

Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn...

Lời giải


Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn...

Bài làm

 CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM VỀ CHỦ ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

(Lớp 5B, Trường Trần Hưng Đạo)

   I. Mục đích

   - Tuyên truyền cho học sinh và mọi người thấy được lợi ích của việc bảo vệ môi trường.

   - Vận động mọi người và học sinh có ý thức bảo vệ môi trường.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Họp lớp để phổ biến nội dung: Lớp trưởng (Trần Cao Minh)

   - Chuẩn bị tranh ảnh về chủ đề “Bảo vệ môi trường”: Mỗi bạn có ít nhất 2 tranh tự vẽ hoặc sưu tầm.

   - Ban tuyển chọn: Cô giáo chủ nhiệm lớp, lớp trưởng, chi đội trưởng, lớp phó Văn - Thể - Mĩ.

   - Trang trí lớp học để triển lãm: Hồng Thắm, Mạnh Cường.

   - Giới thiệu chương trình: Trà My

   III. Chương trình cụ thể

   1. Họp lớp để phổ biến nội dung: Tiết sinh hoạt lớp trưa thứ sáu ngày 5/3/2013.

   2. Tổ chức triển lãm: Tại phòng học chiều ngày 19/3/2013.

   - 14 giờ đến 15 giờ: Trang trí lớp, trưng bày tranh ảnh.

   - 15giờ đến 16 giờ: Đón khách, văn nghệ, giới thiệu tranh ảnh.

   - 16 giờ 10 phút: Tổng kết.

   - 16 giờ 10 đến 16 giờ 30 phút: Thu dọn tranh ảnh, dọn vệ sinh lớp học.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”