LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Bài Tập và lời giải

Lập chương trình cho hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.

Đề bài: Lập chương trình cho hoạt động thi vẽ tranh, sáng tác thơ, truyện về an toàn giao thông.


Xem lời giải

Lập chương trình giao lưu
Gặp gỡ, giao lưu với học sinh các trường kết nghĩa hoặc với các bạn thiếu nhi quốc tê đang sống và học tập ở Việt Nam.

Xem lời giải

Lập chương trình quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.

Đề bài: Quyên góp ủng hộ thiếu nhi và nhân dân các vùng bị thiên tai.


Xem lời giải

Lập chương trình cho Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn...
Triển lãm về các chủ đề Bảo vệ môi trường, Yêu hoà bình, Uống nước nhớ nguồn...

Xem lời giải

Em hãy lập chương trình thi nghi thức đội

Đề bài: Em hãy lập chương trình nghi thức đội.


Xem lời giải

Em hãy lập chương trình hoạt động tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Giả sử em là lớp trưởng trong câu chuyện trên, em hãy lập chương trình hoạt động của lớp để tổ chức buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Xem lời giải

Mẩu chuyện Một buổi sinh hoạt tập thể
Đọc mẩu chuyện dưới đây (Một buổi sinh hoạt tập thể) và trả lời câu hỏi:a) Các bạn trong lớp tổ chức buổi liên hoan văn nghệ nhằm mục đích gì? b)Để tổ chức buổi liên hoan, cần làm những việc gì? Lớp trưởng đã phân công như thế nào?c)Hãy thuật lại diễn biến của buổi liên hoan.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”