Lịch Sử 6

Giới Thiệu

Tổng hợp lời giải chi tiết các câu hỏi bài tập trong sách giáo khoa lịch sử lớp 6, có bổ sung đầy đủ các đề thi và các đề kiểm tra 45' giúp các em học tốt môn lịch sử 6

Bài 1. Sơ lược về môn Lịch sử

Bài 2. Cách tính thời gian trong lịch sử

Đề kiểm tra 15 phút - Phần mở đầu - Lịch sử 6

Bài 3. Xã hội nguyên thủy

Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bài 5. Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 6. Văn hóa cổ đại

Bài 7. Ôn tập

Đề kiểm tra 15 phút - Phần 1 - Lịch sử 6

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

CHƯƠNG II. THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG - ÂU LẠC

CHƯƠNG III. THỜI KÌ BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

CHƯƠNG IV. BƯỚC NGOẶT LỊCH SỬ Ở ĐẦU THẾ KỈ X