Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Lịch sử giúp em hiểu biết những gì?

Lời giải

Lịch sử giúp em hiểu biết thêm:

- Cội nguồn của tổ tiên, ông cha, quê hương, cội nguồn của dân tộc mình.

- Tổ tiên, ông cha đã sống và lao động như thế nào để tạo nên đất nước ngày nay, từ đó biết quý trọng những gì mình đang có, biết ơn những người đã làm ra nó, cũng như biết mình phải làm gì cho đất nước.