Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất.

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại nặng nề cho đời sống và sản xuất.

– Lũ lụt: Ngập úng nhiều khu dân cư sinh sống, tàn phá mùa màng, đồng ruộng, sạt lở đất đai công trình…

– Hạn hán: Giảm tính đa dạng các loài sinh vật, làm giảm chất lượng không khí, nước, làm cháy rừng, xói lở đất, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt, gia tăng bệnh tật…