Miêu tả ngôi nhà đang ở cùng bố mẹ, đã có 3 cách sắp xếp ý như dưới đây. Em hãy đọc và chọn cách em cho là sắp xếp hợp lí nhất

Trông xa xa, ngôi nhà như một hình hộp chữ nhật nằm trên một gò đất ráo rợp bóng cây ăn quả.

Lời giải

Đb. Miêu tả ngôi nhà đang ở cùng bố mẹ, đã có 3 cách sắp xếp ý như dưới đây. Em hãy đọc và chọn cách em cho là sắp xếp hợp lí nhất

-    Cách 1:

c) Trông xa xa, ngồi nhà như một hình hộp chữ nhật nằm trên một gò đất ráo rợp bóng cây ăn quả.

e) Nhà không rộng lắm nhưng gọn và đẹp mắt.

g) Chiều ngang chừng năm mét, chiều dài độ hai mươi, được chia làm 4 phòng thoáng mát.

b) Căn phòng thứ nhất là phòng tiếp khách của bố mẹ và cũng là chỗ tụ hội gia đình sau bữa cơm tối.

b) Hai phòng giữa dành chơ hai clĩị em em, mỗi đứa một phòng, vừa làm chỗ vừa là nơi học tập ở nhà.

a)  Phòng cuối cùng là của bố mẹ.

-    Cách 2

b) Trông xa xa, ngôi nhà như một hình hộp chữ nhật nằm trên một gò đất ráo rợp bóng cây ăn quả.

g) Chiều ngang chừng năm mét, chiều dài độ hai mươi, được chia làm 4 phòng thoáng mát.

b)  Căn phòng thứ nhất là phòng tiếp khách của bố mẹ và cũng là chỗ tụ hội gia đình sau bữa cơm tối.

c)  Hai phòng giữa dành cho hai chị em em, mỗi đứa một phòng, vừa làm chỗ ngủ vừa là nơi học tập ở nhà.

a)  Phòng cuối cùng là của bố mẹ.

e)  Nhà không rộng lắm nhưng gọn và đẹp mắt.

-    Cách 3:

c)   Trông xa xa, ngôi nhà như một hình hộp chữ nhật nầm trên một gò đất cao ráo rợp bóng cây ăn quả.

c)  Nhà không rộng lắm nhưng gọn và đẹp mắt.

g) Chiều ngang chừng năm mét, chiều dài độ hai mươi, được chia làm 4 phòng thoáng mát.

a)  Phòng cuối cùng là của bố mẹ.

b)   Căn phòng thứ nhất là phòng tiếp khách của bổ mẹ và cũng là chỗ tụ hội

của gia đình sau bữa cơm tối.

d)  Hai phòng giữa dành cho hai chị em em, mỗi đứa một phòng, vừa làm chỗ  ngủ vừa là nơi học tập ở nhà.

Hướng dẫn: Các câu phải được sắp xếp theo một trật tự nhất định, cần nắm chắc nội dung từng câu thì việc sắp xếp mới hợp lí.

Bài làm

-    Lựa chọn: cách sắp xếp 1.

-    Lí do: ngôi nhà được giới thiệu từ cái nhìn từ xa, tiếp đó là nêu cái nhìn chung toàn cảnh ngôi nhà, rồi giới thiệu cụ thể độ rộng lớn của căn nhà và cuối cùng là nêu sự bố trí phòng trong căn nhà. Giới thiệu như vậy là từ xa đến gần ta có cảm tưởng như người khách được hướng dẫn đi từ xa đến gần, rồi vào thăm từng căn phòng của ngôi nhà.