Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập có lời giải trang 97

Bài tập có lời giải trang 5

→
Phần 5. Di Truyền Học

Đề kiểm tra 45 phút - Chương V - Sinh 12

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 28. Loài

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần tiến hóa - Sinh 12

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể