Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm trang 53

Bài tập có lời giải trang 68

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Đề kiểm tra 15 phút - Chương III - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 33. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

Bài 8: Bài tập chương I

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Bài 47: Môi trường và các nhân tố sinh thái