Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm trang 27

Bài tập có lời giải trang 59

→
Phần 5. Di Truyền Học

Đề kiểm tra 45 phút - Chương I - Sinh 12

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 34. Sự phát sinh loài người

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 39. Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Bài 42. Hệ sinh thái

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 28: Di truyền y học

Bài 11: Quy luật phân li

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 58: Diễn thế sinh thái

Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái