Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm trang 27

Bài tập tự giải trang 52

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 28. Loài

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 46. Thực hành: Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên

Bài 41. Diễn thế sinh thái

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 45: Sự phát sinh loài người

Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể