Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập tự giải trang 111

Bài tập có lời giải trang 109

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 10. Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Đề kiểm tra 15 phút - Chương IV - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

Bài 29. Quá trình hình thành loài

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 44: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 61: Các chu trình sinh địa hóa trong hệ sinh thái

Bài 55: Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã