Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập tự giải trang 61

Bài tập có lời giải trang 38

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 28. Loài

Bài 31. Tiến hóa lớn

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 16: Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Bài 22: Chọn giống vật nuôi và cây trồng

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 34: Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Bài 45: Sự phát sinh loài người

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Bài 63: Sinh quyển