Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm trang 63

Bài tập tự giải trang 10

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 21. Di truyền y học

Đề kiểm tra 45 phút - Chương V - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 26. Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 5: Nhiễm sắc thể

Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 32: Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 54: Biến động số lượng cá thể của quần thể

Bài 53: Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)