Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập tự giải trang 61

Bài tập tự giải trang 102

→
Phần 5. Di Truyền Học

Đề kiểm tra 45 phút - Chương V - Sinh 12

Bài 14. Thực hành: Lai giống

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

Bài 28. Loài

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 43. Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

Bài 35. Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 3: Điều hòa hoạt động của gen

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

Bài 36: Thuyết tiến hóa hiện đại

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 60: Hệ sinh thái

Bài 62: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái