Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập có lời giải trang 48

Bài tập tự giải trang 117

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 19. Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần tiến hóa - Sinh 12

Bài 32. Nguồn gốc sự sống

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Phần sinh thái học - Sinh 12

Đề kiểm tra 15 phút - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 6: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 29: Di truyền y học (tiếp theo)

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

Bài 38: Các nhân tố tiến hóa (tiếp theo)

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 56: Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Bài 63: Sinh quyển