Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập có lời giải trang 97

Bài tập trắc nghiệm trang 43

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

Bài 4. Đột biến gen

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Bài 31. Tiến hóa lớn

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 47. Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 14: Di truyền và liên kết

Bài 12: Quy luật phân li độc lập

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 33: Bằng chứng địa lí sinh học

Bài 41: Quá trình hình thành loài

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 58: Diễn thế sinh thái

Bài 51: Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể