Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập tự giải trang 61

Bài tập tự giải trang 102

→
Phần 5. Di Truyền Học

Bài 20. Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

Bài 11. Liên kết gen và hoán vị gen

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 31. Tiến hóa lớn

Bài 34. Sự phát sinh loài người

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 45. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương II - Phần sinh thái học - Sinh 12

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 27: Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 37: Các nhân tố tiến hóa

Bài 43: Sự phát sinh sự sống trên trái đất

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 57: Mối quan hệ dinh dưỡng

Bài 58: Diễn thế sinh thái