Môn Sinh Học

→
Giải bài tập sinh học 12

Tổng hợp lời giải chi tiết bài tập sinh học lớp 12 bám sát theo chương trình sách giáo khoa của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Bổ sung đề kiểm tra 15', 45' và các chuyên đề luyện thi giúp các em học tốt môn sinh học lớp 12

→
Sinh học nâng cao lớp 12

Tổng hợp chi tiết lời giải các bài tập sinh học nâng cao lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt với các bài tập nâng cao để đạt hiệu quả cao nhất trong các kì thi

→
SBT Sinh học 12

Bài tập có lời giải trang 115

Bài tập tự giải trang 89

→
Phần 5. Di Truyền Học

Đề kiểm tra 45 phút - Chương II - Sinh 12

Bài 6. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

→
Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 1

→
Phần 6. Tiến Hóa

Bài 27. Quá trình hình thành quần thể thích nghi

Bài 28. Loài

→
Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 44. Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

Bài 38. Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)

→
Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2)

Đề kiểm tra/đề thi học kì 2 - Sinh Học Lớp 12

→
Đề thi thử THPT Quốc Gia môn sinh học

Đề thi thử THPT Quốc Gia Môn Sinh Học

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 5. Di Truyền Học

Bài 25: Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 7: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 6. Tiến Hóa

Bài 45: Sự phát sinh loài người

Bài 42: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

→
Sinh học nâng cao 12 - Phần 7. Sinh Thái Học

Bài 49: Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bài 58: Diễn thế sinh thái