Môn Toán

→
Giải Toán 6 - Giải Bài Tập Toán Lớp 6

Giải toán 6 - tổng hợp chi tiết lời giải bài tập toán lớp 6 bám sát chương trình sách giáo khoa của nhà xuất bản giáo dục. Bổ sung chi tiết các đề thi, đề ôn theo các chương giúp các em nắm chắc kiến thức và chuẩn bị sẵn sàng cho các kì thi

→
SBT Toán 6

Lời giải chi tiết các câu hỏi bài tập trong sách bài tập toán lớp 6 giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và bồi dưỡng thêm kỹ năng giải quyết các bài toán khó.

→
PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

Bài 6. Tính chất của phép cộng các số nguyên

Bài 13. Ước và bội

→
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 1

Bài 6. Đoạn thẳng

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 6

→
PHẦN SỐ HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

Bài 14. Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Bài 7. Phép cộng phân số

→
PHẦN HÌNH HỌC - TOÁN 6 TẬP 2

Bài 5. Vẽ góc cho biết số đo

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 6

→
SBT Toán 6. Phần Số Học - Tập 1

Bài 14. Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

→
SBT Toán 6. Phần Hình Học - Tập 1

Bài 8. Khi nào thì AM + MB = AB?

Bài 3. Đường thẳng đi qua hai điểm

→
SBT Toán 6. Phần Số Học - Tập 2

Bài 15. Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Bài tập ôn tập chương 3 - Phân số

→
SBT Toán 6. Phần Hình Học - Tập 2

Bài 7. Thực hành đo góc trên mặt đất

Bài 4. Khi nào thì xOy + yOz = xOz?