Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 1. Hai góc đối đỉnh

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 7

Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 10. Làm tròn số

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 6. Cộng, trừ đa thức

Bài tập ôn chương 3 - Thống kê

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác