Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Đề kiểm tra 45 phút - Chương 2 - Đại số 7

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 7

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Bài 7. Đa thức một biến

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Ôn tập cuối năm - Hình học - Toán 7

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bài 5. Hàm số

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác

Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài tập ôn chương 4 - Biểu thức đại số

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác