Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 7

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 7

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Hình học 7

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

Bài 12. Số thực

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 5. Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 4. Hai đường thẳng song song

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài tập ôn chương 3 - Thống kê

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Bài tập ôn chương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác