Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 7

Bài 6. Tam giác cân

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 3 - Đại số 7

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 10. Làm tròn số

Bài 12. Số thực

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 3. Đơn thức

Bài 7. Đa thức một biến

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Phần đại số - Ôn tập cuối năm