Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 7. Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)

Bài 12. Số thực

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Ôn tập chương II: Tam giác

Bài 1. Hai góc đối đỉnh

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7

Bài 4. Số trung bình cộng

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 4. Hai đường thẳng song song

Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bài tập ôn chương 3 - Thống kê

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác