Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 7

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Bài 3. Biểu đồ

Bài 4. Đơn thức đồng dạng

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 6. Mặt phẳng toạ độ

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 6. Tam giác cân

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bài 3. Biểu đồ

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài 6. Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu