Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 5. Hàm số

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Ôn tập chương II: Tam giác

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 7

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 7

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 4. Hai đường thẳng song song

Bài 7. Định lí Py-ta-go

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 9. Nghiệm của đa thức một biến

Bài 1. Khái niệm về biểu thức đại số

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài tập ôn chương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Phần hình học - Ôn tập cuối năm