Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ ( tiếp theo)

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 7

Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g)

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Bài 5. Đa thức

Bài 4. Số trung bình cộng

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Ôn tập cuối năm - Đại số - Toán 7

Bài 7. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 5. Hàm số

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 9. Thực hành ngoài trời

Bài 6. Tam giác cân

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 7. Đa thức một biến

Bài 2. Giá trị của biểu thức đại số

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài tập ôn chương 3 - Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác

Phần hình học - Ôn tập cuối năm