Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 5. Hàm số

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Bài 4. Số trung bình cộng

Bài 3. Biểu đồ

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 7

Bài 3. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 7. Đồ thị của hàm số y = ax (a khác 0)

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Ôn tập chương 1 - Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 3. Đơn thức

Bài 8. Cộng, trừ đa thức một biến

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác