Môn Toán

→
Toán Lớp 7 - Giải bài tập toán lớp 7

Giải bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2, lời giải chi tiết bám sát với chương trình sách giáo khoa toán lớp 7. Giúp các em nắm chắc kiến thức cơ bản và rèn luyện tốt trước mỗi kì thi.

→
SBT Toán 7

Tổng hợp chi tiết lời giải trong sách bài tập toán lớp 7 tập 1 và tập 2 giúp các em củng cố tốt kiến thức cơ bản và bổ sung kỹ năng giải các bài toán nâng cao, đề thi học kì. Chúc các em học tốt môn toán lớp 7

→
Phần Đại Số - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 5. Hàm số

Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị

→
Phần Hình Học - Toán Lớp 7 Tập 1

Bài 7. Định lí

Bài 4. Hai đường thẳng song song

→
Phần Đại Số - Toán 7 tập 2

Ôn tập chương III: Thống kê

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 – Đại số 7

→
Phần Hình Học - Toán 7 tập 2

Bài 8. Tính chất ba đường trung trực của tam giác

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 7

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 5. Hàm số

→
SBT Toán 7 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Đại Số

Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số

Bài 3. Biểu đồ

→
SBT Toán 7 Tập 2 - Phần Hình Học

Phần hình học - Ôn tập cuối năm

Bài 4. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác