Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

Đề kiểm tra 15 phút - Chương I - Đại số 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 3. Góc nội tiếp

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Phần đại số - Ôn tập cuối năm