Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Ôn tập chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Ôn tập chương II – Đường tròn

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 9

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 9

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Ôn tập chương 2 - Hàm số bậc nhất

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây