Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Ôn tập chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Ôn tập chương II – Đường tròn

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - TOÁN 9

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 9. Căn bậc ba

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1. Hàm số bậc hai y=ax^2 (a ≠ 0)

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

Bài 3. Góc nội tiếp