Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Ôn tập chương II – Đường tròn

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 3. Góc nội tiếp

Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài tập ôn chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 1. Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ