Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9

Bài 1. Căn bậc hai

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Ôn tập chương III – Góc với đường tròn

Bài 6. Cung chứa góc

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 5. Bảng căn bậc hai

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn