Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 9

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 9

Ôn tập chương II – Đường tròn

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài tập ôn chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 7. Tứ giác nội tiếp