Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương I - Đại số 9

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 1 - Hình học 9

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Hình học 9

Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

Bài 1. Căn bậc hai

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn

Ôn tập chương 2 - Đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Ôn tập chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn