Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Đại số 9

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 9

Bài 6. Cung chứa góc

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Bài 2. Hàm số bậc nhất

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 7. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Bài 1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 1. Hàm số bậc hai y=ax^2 (a ≠ 0)

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây

Bài 3. Góc nội tiếp