Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Đại số 9

Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 2 - Hình học 9

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Ôn tập chương 1 - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài tập ôn chương 4 - Hàm số y=ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 3. Góc nội tiếp

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung