Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất

Bài 9. Căn bậc ba

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 9

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Ôn tập chương 3 - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài tập ôn chương 3 - Góc với đường tròn

Bài 7. Tứ giác nội tiếp