Môn Toán

→
Giải Bài Tập Toán 9

Tổng hợp lời giải bài tập toán lớp 9 bám sát theo chương trình sách giáo khoa toán học lớp 9 của nhà xuất bản giáo dục. Có bổ sung đầy đủ đề kiểm tra 15', 45' và các đề thi để giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thì vào lớp 10

→
SBT Toán 9

Lời giải chi tiết các câu hỏi, bài tập trong sách bài tập toán lớp 9, chúc các em học tốt môn Toán lớp 9

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 1

Bài 6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 9. Căn bậc ba

→
Giải Đại Số Lớp 9 Tập 2

Đề kiểm 15 phút - Chương 3 - Đại số 9

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số 9

→
ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 1

Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học 9

Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

→
Giải Hình Học Lớp 9 Tập 2

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung

Bài 7. Tứ giác nội tiếp

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Đại Số

Bài 3. Đồ thị của hàm số y=ax+b (a≠0)

Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

→
SBT Toán 9 tập 1 - Phần Hình Học

Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Đại Số

Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Bài 1. Hàm số bậc hai y=ax^2 (a ≠ 0)

→
SBT Toán 9 tập 2 - Phần Hình Học

Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

Bài 3. Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu