Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất.

Một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất là...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất là:

Từ nơi đây, những máy phay, máy tiện, máy khoan,... đã ra đời để phục vụ công cuộc lao động xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Không ít sản phẩm của nhà máy đã có mặt cùng bộ đội trên chiến trường đánh Mĩ, tiêu biểu là tên lửa A12.