Nêu nhận xét của em về Chính sách mới qua hình 69.

Nêu nhận xét của em về Chính sách mới qua hình 69.

Lời giải

- Hình 69: Bức tranh đương thời mô tả Chính sách mới (Người khổng lồ tượng trưng cho Nhà nước). Trong bức ảnh, người khổng lồ sử dụng sức mạnh to lớn của mình để thâu tóm các nhà máy, xí nghiệp, làng mạc, trang trại,…           

- Chính sách mới của Ru-dơ-ven đã ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng,… dưới sự thâu tóm, quản lí chặt chẽ của Nhà nước (Người khổng lồ) nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế.